Sunset гэрэлтүүлэгч нь Dark, Light гэсэн хоёр төрлийн 4 өнгөний сонголттой бөгөөд бүгд таны арьсны гялалзсан байдлыг улам сайжруулах кремэн бүтэцтэй юм.

SUNSET HIGHLIGHTER - Гэрэлтүүлэгч - Dark

₮30,800.00Price